Fisaic

o naší skupině


Hledání a nalézání, i tak se dá ve zkratce definovat činnost členů skupiny výtvarného umění Českého zemského svazu FISAIC. Hledání a nalézání motivů, hledání a nalézání nejvhodnější techniky pro jejich ztvárnění. Kresba a malba, jedna z nejstarších lidských činností přetrvala věky a i dnes sdružuje lidi s těmito zájmy v organizaci FISAIC – což je Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů.

aktuálně

Aktivity

 • Odborné semináře

  Pořádáme několikadenní jarní a podzimní výtvarné semináře na různých místech naší malebné vlasti pod vedením odborných lektorů. Na programu je vždy přednáška, celodenní práce (mnohdy i v terénu) a následné vyhodnocení prací.
  • Setkání členů skupiny

   Dvakrát ročně se spolu všichni setkáváme na výročním jednání a jednání ČZS FISAIC.
 • Výstavy

  Účasti na mezinárodní salonu předchází zemská výstava výtvarného umění ČZS – FISAIC, na které jsou odbornou komisí vybrána díla, která následně reprezentují Český zemský svaz FISAIC na mezinárodní scéně.Také pořádáme výstavy výtvarného umění pro naše členy.
  • Mezinárodní salony

   Pravidelně se účastníme Mezinárodního salónu výtvarného umění, který se koná každé dva roky v některé účastnické evropské zemi.