Fisaic

o naší skupině

Náš Spolek radioamatérů – železničářů sdružuje radioamatéry - vysílače, kteří jsou zároveň zaměstnanci nebo bývalými zaměstnanci železnic v Česku i na Slovensku. A tak se zde sešli lidé, které spojily dálky – nejen dva ocelové pásy kolejnic ubíhající do nekonečna, ale ještě zajímavý koníček, který umožňuje nahlédnout do dálek ještě větších. Hovoříme spolu obvykle v pásmu krátkých vln a bavíme se o navázaných spojeních, o způsobu jak se to komu povedlo či ne, ale i o věcech, které přináší život a samozřejmě také o práci na železnici. Radioamatérství je velmi široký obor zájmové činnosti, v němž podstatnou část zaujímá amatérské vysílání. Kouzlo tohoto hobby spočívá v účasti radioamatéra na uskutečnění rozhovoru s kolegou třeba i na druhé straně zeměkoule s  pomocí co nejlépe vlastnoručně vyladěných antén, třeba i vlastnoručně vyrobených výkonových stupňů a někdy i doma vyrobených vysílaček. V dnešní době lze samozřejmě vše koupit už připravené a nastavené a zabývat se pouze vysíláním. Dovolat se na tichomořské ostrovy, do Austrálie, na Fidži i do Karibiku nebo do USA. Představit si,  kde teď kolega právě u vysílačky sedí, pod palmou u moře nebo na skále v nějaké neobydlené oblasti ostrovů po celé zeměkouli. V tom spočívá kouzlo amatérského vysílání. Celkově je na světě asi milion amatérů – vysílačů. Navázaná spojení se potvrzují tzv. QSL lístky, které se centrálně za určitou oblast – stát – sbírají a rozesílají. Komunikace s protějškem probíhá česky nebo v dohodnutém jazyce. Pro některá spojení ale může stačit jen jednoduché použití pár naučených vět z angličtiny.

aktuálně

Aktivity

  • Soutěže a závody

    V soutěžích a závodech se porovnávají různá kritéria – překonaná vzdálenost radiostanic, počet spojení, přesnost předaných údajů.
  • Setkání skupiny

    Setkání radioamatérů např. v Holicích, ve Štětí, v Praze a jednou za rok při valné hromadě SRŽ i s kolegy ze Slovenska.
  • FIRAC

    Účast v každoročním evropského kongresu FIRAC, pořádaném každoročně v různých evropských zemích