Fisaic

o naší skupině

Jednou z tradičních volnočasových aktivit železničářů bylo vždy i natáčení amatérský filmů. Ostatně, vynález kinematografu splňoval jednu z tužeb lidstva: zvěčnit pohyb! A pohyb u železnice či mobilita člověka a její řízení se specifikami danými technickým rozvojem může zvěčnit především ten, kdo v jeho procesu pracuje. Tedy sám železničář - dokáže znát souvislosti a součinnosti. Vyjádřit je dynamicky obrazem a zvukem - filmem. Technické prostředky pro amatérský film se vyvíjely. Např. i šíře filmu či nosiče obrazového záznamu způsobila revoluční změny (8 mm, 9,5 mm, 16 mm, SUPER 8). Jinak řečeno: od analogového záznamu po digitální, od černobílého záznamu po barevný, od němého filmu po zvukový. Podstatné je, že elektronizací a digitalizací záznamu obrazu a zvuku se výrazně zlevnila cena kamer resp. mobilních telefonů. Levnost obrazového a zvukového záznamu nějakého procesu či děje, jejich zpracování v tzv. filmovou zkratku a jejich reprodukovatelnost vytvořily předpoklady pro prezentaci železničářů - filmových amatérů na národní i mezinárodní úrovni. Samozřejmě, žádný technický prostředek nenahradí originalitu námětu filmu. Proto, v rámci soutěží FISAIC, se tématické zaměření prací rozdělují do sedmi kategorii (např. reportáž, filmy z cest, železnice a ze života železničářů). Nutno zdůraznit, že tvůrčí ztvárnění námětu filmu, je dáno autoru, který se znalostí železnice dokáže zachytit to, co se profesionálnímu filmaři nezdaří a nemůže zdařit. Proto je amatérská tvorba železničářů cenná nejen pro současnost, ale i pro budoucnost! Prostor pro tuto zájmovou tvorbu dává právě skupina pro film a video Českého zemského svazu FISAIC. A TO BEZPLATNĚ!

aktuálně

Aktivity

 • Tematické odborné semináře

  2 x ročně se zdokonalujeme na seminářích v naší tvorbě, tvoříme videosnímky na zadané téma za účasti odborných lektorů a děláme rozbor natočených děl!
  • Teoretická příprava

   2 x ročně se účastníme projekce amatérských filmů a děláme jejich rozbor s odborným lektorem!
 • Soutěže

  Pořádáme NÁRODNÍ SOUTĚŽ VIDEOSNÍMKŮ členů ČZS FISAIC spojenou se sestavením kolekce pro mezinárodní soutěž FISAIC
  Soutěží se samozřejmě i účastníme. zde: 
  • Přehlídky videosnímků

   1x ročně pořádáme s našimi slovenskými kolegy přehlídku tvorby obou zemských svazů