Fisaic

kdo jsme

Jsme kreativní lidé, kteří pracují na železnici a svůj volný čas věnují umění a tvorbě a hře. FISAIC je organizace zabývající se volnočasovými aktivitami železničářů, mimo jiné i s cílem propagovat železnici jako takovou. Zkratka pochází z francouzského názvu (Féderation Internationale des Sociétés Artistiques et Intellectuelles des Cheminots), tedy Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů. Jejím hlavním cílem je organizace a kultivace zájmové činnosti železničářů ve volném čase jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

český fisaic

Čeští železničáři jsou členy FISAIC od roku 1990. Agenda spojená se zajišťováním FISAIC se přesunula k Odborovému sdružení železničářů (OSŽ). Na národní i mezinárodní úrovni organizujeme výstavy, semináře a workshopy, soutěže, konference, mezinárodní akce, jednání skupin a další. Vaše dílo bude u nás náležitě prezentováno a oceňováno jak na národní, tak na mezinárodní úrovni!

Přihlášení

mezinárodní fisaic

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů byla založena západoevropskými železničáři již v roce 1952. V té době si uvědomili, že fenomén železnice je sdružuje, neboť jejich pracovní podmínky jsou prakticky shodné, a také, že jejich obětavost a zasvěcení železniční problematice a volnočasových aktivit jsou natolik jedinečné, že je spojují: myšlením i skutky. A tak si založili mezinárodní federaci železničářů - FISAIC (podle francouzského označení). Federace nyní sdružuje již 25 zemí Evropy. Jednacím jazykem je francouzština a němčina.

kdo může být členem?

Členem Českého zemského svazu FISAIC se může stát každý zaměstnanec:

  • ČD, a. s.

  • SŽDC, s. o.

  • ČD Cargo, a. s.

  • člen OSŽ, který projeví zájem o práci v jednotlivých oblastech činnosti

Členství je zdarma

časté dotazy