Skupina filatelie při ČZS FISAIC vydala v dubnu zpravodaj Doprava ve filatelii č. 2/2022:

Zpravodaj vychází v elektronické podobě ve formátu pdf.

Z příspěvků vybíráme:

Výroční vydání VÖPh. – o pamětních listech Sdružení rakouských filatelistických klubů.

Razítkování modrou barvou u Deutsche Post – z důvodu zavedením datové matice na známkách.

Přeprava balíčků z Číny – zásilky označené Railway EU. Přeprava po železnici probíhá v kontejnerech, které se přepraví na překladiště do Německa a odtud putují po celé Evropě.

Vady na TL s přítisky na kuponech vydaných k výročí trati Olomouc – Praha.

Novinky pro Knihovničku, sv. 30. – ve světě nově vydané známky a aršíky s lokomotivami ČD, nebo u nás vyrobenými.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.