V závěru minulého roku vstoupili filmaři FISAIC do druhého půlstoletí mezinárodních soutěží FISAIC, kde v Berouně zorganizovalo OSŽ již 27. ročník soutěže FISAIC. Tam se sešli zástupci šesti členských zemí FISAIC s téměř 80 pracemi v soutěžních kategoriích určených exaktními pravidly.

Mezinárodní porota neměla lehkou práci, neboť soutěžní snímky většinou neměly úroveň amatérismu, ale až profesionality. A to nejen u filmařských zemí jako Francie, Německo či Belgie, ale i našich a slovenských autorů. Projevily se zde výsledky pravidelných seminářů a Letní filmové školy, akcí podporovaných OSŽ.

V soutěžní kategorii A (železniční tematika a ze života železničářů) se představilo 15 prací. I když zlatá medaile putovala do Francie za film zobrazující atraktivní železnici v Pyrenejích, zaujal slovenský snímek „o dvojím vzdělání“ jedné výpravčí, která jednak řídí železniční provoz, ale doma musí být matkou a starat se o rodinu. Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně, zachycená Petrem Chmelou a Václavem Fořtem, přinesla jeden z nečetných diplomů.

Kategorie dokumentů a reportáží (B1) bývá zastoupena nejpočetněji. V Berouně do ní Zemské svazy FISAIC přihlásily 30 prací. I když zlato putovalo do Belgie za ztvárnění evolučního vývoje, cenný bronz získal Vladimír Přibyl, bývalý výpravčí SŽDC, za unikátně působící výzvu lidstvu k významu šetření vodou v přírodě.

Kategorie jednominutových a animovaných videí (C) je v podstatě zastupována autory českého a slovenského svazu FISAIC (11 prací). I když zlatá a stříbrná medaile putovala zkušenému slovenskému autoru, bronz a dva diplomy zůstaly Čechům. Porota měla těžké rozhodování, neboť úroveň vtipného ztvárnění myšlenky či námětu, byla vyvážená. Stejně tak jako režijní přístup.

Soutěžní kategorie D a E, zjednodušeně vyjádřeno, zahrnují snímky hrané podle scénáře a snímky o libovolném námětu (6 a 9). Získat v těchto kategoriích mezinárodní ocenění je úspěchem, neboť jsou doménou Belgičanů a Francouzů. Zdařilo se to ústeckému Eduardu Pechovi za „Pozoruhodnou neděli“ a Pavlu Kubátovi z Čelákovic za „Návštěvníky“. Porota je ocenila bronzovými medailemi FISAIC.

Zobecněním poznatků z berounské mezinárodní soutěže FISAIC lze konstatovat, že neprofesiální filmaři, ale železničáři, se nebojí filmovou zkratkou zachytit a divácky ztvárnit libovolnou tématiku a námět. Přínos z jejich prací, není jen pro současnost, ale i pro budoucnost. Nebývá nejcennější získat ocenění od poroty, ale dokladovat svoje myšlení a city. Tedy: být výsledky své práce prezentován. A to se v Berouně našim autorům podařilo.

PŘEHLED ÚSPĚCHŮ ČESKÝCH FILMAŘŮ:

KATEGORIE A (železniční tematika a ze života železničářů)

  • diplom za film o rekonstrukci železničního mostu v Kolíně (autoři: Petr Chmela a Václav Fořt)

KATEGORIE B (dokumenty a reportáže)

  • bronzová medaile za výzvu lidstvu k významu šetření vodou v přírodě (autor: Vladimír Přibyl)

KATEGORIE C ( jednominutová a animovaná videa) 

  • bronzová medaile
  • 2 diplomy

KATEGORIE D a E (snímky hrané podle scénáře a snímky o libovolném námětu)

  • bronzová medaile za film "Pozoruhodná neděle" (autor: Eduard Pech)
  • bronzová medaile za film "Návštěvníci" (autor: Pavel Kubát)

Autor: Ivo Laníček, člen ČZS v oboru film a video

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.