Ve dnech 11.10-13.10.2019 proběhla v Kořenově výroční schůze skupiny Esperanto.Toto jednání navštívili ze zahraničí M.Stuppnig z Rakouska a skupina tří zástupců polských železničářů-esperantustů pod vedením W.Liebnera.Jedním z bodů programu byla návštěva kořenovského muzea ozubnicové železnice,dále pak přednášky jak z železničního,tak i esperantského světa.Jako obvykle proběhl i minikurs Esperanta.Z našich zahraničních hostí W Liebner představil probíhající spolupráci s univerzitou v Poznani,kde by počátkem příštího roku měl proběhnout seminář v esperantu,tak jak se již událo tento rok na univerzitě v Pardubicích a M.Stuppnig představil svou knihu "Vždy lze zůstat člověkem".Dále byly podány informace o kongrese IFEF ve Frankfurtu nad Odrou/Slubicích.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.