V pondělí dopoledne 9.3.2020, 16 výtvarníků ČZS FISAIC přivezlo svá díla do Galerie 9 do Prahy - Vysočan, kde kurátorka výstavy a šest výtvarníků nainstalovali celkem 63 výtvarných děl.

Vernisáž byla zahájena v 15.30 hod. za účasti zástupce OSŽ Ing. Ondřeje Šmehlíka a široké veřejnosti. Vernisáž moderovala Ing. Jarmila Šmerhová, výkonná tajemnice ČZS FISAIC, úvodní slovo přednesla kurátorka výstavy Mgr. Eva Kořánová.

Ing. Šmerhová přítomné informovala o organizaci FISAIC a ČZS FISAIC, výtvarná díla, které vybere v úterý odborná komise, budou vystavena na 33.mezinárodní výstavě výt. děl v Záhřebu v Chorvatsku.

Ing. Ondřej Šmehlík připomněl důležité sponzory, díky kterým mohou zájmové skupiny ČZS FISAIC rozvíjet svoji činnost – jsou to České dráhy, ČD Cargo a Správa železnic.

Všem vystavovatelům popřál hodně úspěchů a přítomným poděkoval za účast na vernisáži.  Během vernisáže zahráli studenti ZUŠ Biskupská, s učitelkou Olgou Špačkovou, koncertní skladby na kytaru.

V úterý 10.3. odborná komise z Ministerstva kultury vybrala 30 děl, které nás budou reprezentovat na mez. výstavě výt. děl FISAIC v Záhřebu. Porota rovněž doporučila pět nejúspěšnějších výtvarníků za dodané kolekce výt. děl k účasti na této výstavě (M. Hnilička, J. Šmerhová, D.Šimánková, L. Kubásková a M. Štolová).

Ve čtvrtek 12.3. byla provedeno odinstalování výstavy a 30 vybraných děl bylo zabaleno a označeno předepsanými štítky, aby byla připravena na odvoz do Záhřebu.

Výstava se setkalas velkým ohlasem návštěvníků, mnozí z nich napsali pochvalu do knihy návštěv.

 

Zapsala: Ing. Šmerhová Jarmila

SOUBORY KE STAŽENÍ

článek z Obzoru

FOTOGALERIE

No items found.