Bilance FISAIC 2017

Prezident ČZS ocenil aktivity všech skupin ČZS v minulém roce s důrazem na získávání mladých železničářů pro akce FISAIC na národní a mezinárodní úrovni. 

Čtrnáctideník OSŽ pravidelně informuje o volnočasových aktivitách členů Českého zemského svazu FISAIC (ČZS) a o jeho odezvách na evropském fóru FISAIC. Přesto, za účasti Vladislava Vokouna, prezidenta ČZS a Ing. Ondřeje Šmehlíka, vedoucího mezinárodního oddělení OSŽ, se zaplněný kulturní sál ŽST Praha hl. n. nedávno stal fórem hodnotícím jednak aktivity v roce 2017, ale také stanovil strategii pro jubilejní rok 2018.   

Ostatně, jak připomenul Ing. Ondřej Šmehlík, převodem záležitostí FISAIC k OSŽ se zvýšil počet členů ČZS na akcích FISAIC od roku 2015 z 343 do roku 2017 na 604. Přitom vznikly i nové zájmové skupiny, jako např. pro kreativní ruční práce nebo literáti na trati. O všech aktivitách ČZS a jejich výsledcích OBZOR informuje. Přesto je nutné připomenout zdařilý 27. ročník mezinárodní soutěže FISAIC v oboru film a video v Berouně, kde se kromě filmařů z Evropy představily např. české skupiny výtvarných umělců, fotografů, ručních prací, železničních modelářů, filatelistů, železničních modelářů, esperantistů i radioamatérů. Zdá se, že pro letošní festival FISAIC v rakouském Welsu, si rakouští organizátoři vzali vzor právě z akce v Berouně a umožňují účast všech zemských svazů FISAIC.

Nejdůležitější události 2018

Letošní výročí včetně prezentace FISAIC na národním Dnu železnice v ŽST České Budějovice (22. 9. 2018) je příležitostí k popularizaci nejen ČZS, ale i celé federace FISAIC. Stejně tak jako srpnová akce českých a slovenských odborářů i železničářů ve středisku OSŽ „Skalka“ v Rájeckých Teplicích k 100 rokům ČSD. Práce našich skupin tam rozhodně nebudou chybět.

Aktivity skupin v roce 2017 a 2018

Po informacích Ing. Jarmily Šmerhové o vedení a situování federace FISAIC (např. změna generálního sekretáře a sekretariátu FISAIC a navázání užší spolupráce s mezinárodními nevládními i vládními organizacemi jako UIC a CER) vedoucí jednotlivých skupin přednesli zprávy o činnostech a o zaměření oborů v letošním roce. Tak např. výtvarníci připravují jak kurs tvorby v plenéru, seminář k figurální tvorbě, tak i výstavu děl v galerii v Praze-Vysočanech. Z ní bude vybráno 30 děl pro reprezentační kolekci autorů ČZS na mezinárodní soutěžní výstavě v belgickém Gentu. Vedoucí skupiny filmařů, pan Petr Chmela, oceněný v roce 2017 ministerstvem kultury ČR za audiovizuální tvorbu, zdůraznil roli Letní filmové školy v Internátním středisku ŽSR ve Strečně, kde se prohlubují znalosti teoretické i praktické, aby pak díla autorů byla vybrána do národní kolekce či pro zahraniční prezentaci. Příkladem úspěchu je tvorba paní Danuše Kubátové, která vloni získala nejvyšší ocenění na světové soutěži neprofesionálních filmařů v Berlíně a v Dortmundu.

Působivě vystoupila paní Pavla Packová, vedoucí nové zájmové skupiny kreativních ručních prací. Atraktivnost skupiny zdůrazňuje početní růst členů a ocenění získané za exponáty prezentované v Německu. Rozsáhlou činnost mohli dokumentovat fotografové svými odbornými semináři, výstavami či výstavními cykly v Blatné, Pardubicích, Praze, Žilině i na vlastních webových stránkách. Jejich úzká spolupráce se skupinou literátů vedla ke společné publikaci – k projektu „photolitera“. Tvorba literátů, jak ve stylu volném, tak i vázaném, nově vede k samostatnému vydání knihy poezie. Perspektivy této tvorby a forem publicity rozvedl její vedoucí pan Tylšar. Je potěšitelné, že publikace literátů, do které přispělo přes 70 železničářů, byla zařazena do národního dědictví. Další práce fotografů směřují k prezentaci na soutěžní výstavě FISAIC v Dánsku.

Skupina filatelistů, vedená Ing. Jaroslavem Rubišarem, se prezentuje především na národní úrovni, a to např. vydáváním tiskových listů vlastním nákladem. Dva z nich, připravené členem skupiny Vítem Stanovským, ocenili členové Technické komise FISAIC pro film a video při příležitosti mezinárodní soutěže v Berouně 2017. Rovněž zpravodaj skupiny, vydávaný tiskem i elektronicky, je významným dokumentem, reagujícím na propagaci oficiální známkové tvorby (např. poštovní známka a celina s motivem Jiřího Boudy) a na málo známé skutečnosti (např. sanitní vlaky).

Specifický charakter činnosti mají členové skupiny pro historické dědictví železnice a modelovou železnici. Orientace modelářů je především pro veřejnost. Působivost modelové železnice členských zemí FISAIC umocňují jednotné moduly. Původní francouzský návrh (tzv. juniormodul) se tak rozšířil, že na loňské výstavě v maďarském Debrecenu členové zemských svazů FISAIC provozovali 63 vzájemně propojených modulů. Cenným příspěvkem byla expozice Rumunů, jakož i seminář pro mladé tvůrce, zorganizované Francouzským zemským svazem FISAIC. Jak zdůraznil pan Petr Urban, jeden z obětavých tvůrců skupiny ČZS, modelová železnice je prací dětí a mládeže z více než 90%.

Právní subjektivitu v rámci FISAIC mají radioamatéři a esperantisté (sdružení ve federaci FIRAC a IFEF). Jak poukázal pan Kamil Uher, vedoucí skupiny radioamatérů-železničářů, úspěchy členů skupiny přesahují hranice Evropy. Vždyť např. navázání spojení s klubovou radiostanicí vysílající po dobu filmařské soutěže FISAIC v Berouně, stejně tak jako první místo v soutěži FIRAC v pásmu vkv  či přední umístění v provozu fone, patří mezi mimořádnosti, které oceňují nejen radioamatéři. Obdobně, jak představil Jindřich Tomíšek, vedoucí skupiny esperantistů, šíření a používání tohoto jazyka přesahuje teritorium Evropy. Po kongresu ve francouzském Colmaru se nyní přípravy soustřeďují na květnový jubilejní 70. kongres esperantistů-železničářů v polské Wroclawi, kde budou pokračovat práce např. na tvorbě terminologie vyvolané elektronickou generací železničních zabezpečovacích zařízení a jednotným nejen evropským zabezpečovacím systémem (ETCS) a jeho nadstavbou pro řízení železnic (ERTMS).

Webové stránky

Kateřina Vokounová informovala o zprovoznění webových stránek ČZS www.fisaic.cz, jejich změnách po obsahové stránce, aktualizacích a dynamických vazbách na jednotlivé zájmové skupiny ČZS. Ustanovení funkce odborného administrátora těchto stránek a jejich odborné vedení je proto významným počinem ČZS. 

Na závěr lze konstatovat, že volnočasové aktivity železničářů sdružených v ČZS představují celospolečenský přínos. I když tyto aktivity nepostihují všechny možné zájmové obory FISAIC nebo zůstávají na úrovni jednotlivce (např. sběratelství prezentující železnici na kartičkových kalendářích), je významné, že rozvíjejí osobnost železničářů a jsou přínosem i pro prezentaci zaměstnavatele. Za zajištění těchto aktivit a jejich podporu proto patří poděkování Odborovému sdružení železničářů. 

Autor: Ivo Laníček, člen ČZS v oboru film a video

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.