Ve dnech 7. 10. - 9.10.2022 se naše skupina Esperanto sešla za krásného podzimního počasí v pěkném areálu rekreačního střediska v Prudké u Tišnova.

Účastníci se sjeli z celé naší země. Naším hostem byl i máš kolega z IFEF Bruno Henry žijící střídavě ve Francii a Číně, čehož jsme využili i během přednášek, kde se na obě země a železnici v nich též dostalo.

Na programu bylo kromě projednání spolkových věcí osm odborných a tři neželezniční přednášky, zprávy z esperantských akcí, malý kurs esperanta, a také zábava.
Ve stejné době probíhal i malý železniční víkend v Tišnově, který zájemci navštívili.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.