PHOTOLITERA
2019

 

Úvod a
hlavní myšlenka akce

Skupina

ČZS FISAIC vyhlašují druhý ročník
literárně fotografického projektu PHOTOLITERA 2019.

 

Akce byla dohodnuta vedoucími skupin Foto a Literáti ČZS FISAIC a spočívá
v tom, že na motivy vybraných veršů členů skupiny Literáti, nafotí či
vyberou z archivu členové skupiny Foto snímky, které obrazově dotvoří
atmosféru daného textu.

 

Akce
bude mít tři části: literární, fotografickou a společnou (výstavní).

 

První část:
literární

Každý člen skupiny Literáti
zašle max. 5 - 8 poetických textů na mailovou adresu garanta literární části.
Porota z nich vybere 30 - 40 nejlepších, které budou následně předloženy
skupině Foto.

 

Druhá část:
fotografická

K vybraným textům vyberou
členové skupiny Foto navrhované snímky. Tyto zašlou v náhledech na mailovou
adresu garanta fotografické části. Z nich vybere porota ke každému textu
jeden – nejvhodnější.

 

Třetí část:
společná

Vybrané texty a fotografie
budou vystaveny v našich rámech formou putovní výstavy. Celá akce bude
prezentována na internetu. V případě dostatečné finanční podpory bude vydán
katalog.

 

Kalendář
PHOTOLITERA 2017

01. 06. 2018 vyhlášení akce

31. 08. 2018 uzávěrka zasílání
textů

30. 09. 2018 definitivní výběr
textů

31. 12. 2018 uzávěrka pro
zasílání fotografií

31. 01. 2018 definitivní výběr
fotografií

Únor až březen 2019 – adjustace
fotografií a textů

Druhá polovina roku 2019 a rok
2020 – putovní výstava v našich rámech

 

Technické
podmínky pro literární část

Zúčastnit
se může každý člen skupiny LITRÁTI, který zašle v termínu (!!!) na
mailovou adresu garanta literární části vhodné texty. 

Z důvodu
jednotnosti požadujeme texty v rozsahu

Prosím
autory, aby poslali texty s různými náměty. Texty mohou být i dříve
publikované.

 

Technické
podmínky pro fotografickou část

Zúčastnit
se může každý člen skupiny FOTO, který zašle v termínu (!!!) náhledy max.
dvou fotografií ke každému textu na mailovou adresu kurátora fotografické části
akce. 

Je
možné zaslat fotografie libovolného tématu i provedení: černobílé, barevné,
kolorované, abstraktní, krajinu, zátiší, akt, detail. Na šířku i výšku. Jedinou
podmínkou je, aby fotografie vhodně doplňovala daný text.

Fotografie
mohou být i dříve publikované (mimo akce Photolitera 2017).

Po
výběru fotografií budou vybraní autoři vyzváni k dodání fotografií ve formátu
vhodném pro velkoformátový tisk.

Prosím,
posílejte fotografie k co největšímu množství textů, aby došlo ke
spárování maximálního počtu textů a snímků.

 

Garanti akce

Korektor a garant literární
části – František Tylšar

Adresa pro zasílání textů – frantisek.tylsar@seznam.cz

Kurátor a garant fotografické
části – Jan Týc

Adresa pro zasílání náhledů
fotografií – jan.tyc@quick.cz

Záštita akce – ČZS FISAIC

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.