28. února byl ukončen příjem příspěvků do knih Literáti na trati IX. Letošní účast v knize prózy i v knize poezie překonala opět hranici šedesáti publikujících autorů.

Nyní knihy čeká dokončení sazebních prací (např. dopsat úvod, dokončit sazbu a provést její celkovou kontrolu). Následně budou knihy vytištěny a předány zodpovědné pracovnici k provedení korektur textu. Ty se dělají tak, že v textu knihy se barevně vyznačí všechny chyby, které potom musí editor opravit.

Následuje příprava obálky a předání podkladů do výroby. Ale to už jsme v měsíci květnu…

Vyrobené a předem zaplacené výtisky budou rozesílány autorům koncem prázdnin a v říjnu se můžeme opět těšit na tradiční křest spojený s autogramiádou…

 

Fanda Tylšar
Vedoucí skupiny

PS: Pokud jste nestihli svůj příspěvek poslat včas, nezoufejte. Již nám chodí texty do jubilejního desátého ročníku.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.