Autorská dvojice JosefSchrötter a Bohuslav Fultner má za sebou již řadu let spolupráce. Udělali řadu stolních kalendářů, nástěnný kalendář OSŽ a celou řadu populárně naučných kniho železnici.

Josef Schrötter připravuje koncepci a píše texty a Bohuslav Fultner penzionovaný signalista z žst. Žatec kreslí obrázky.

Celkem vydalo nakladatelství Albatros jejich osm knih. Jsou to populárně naučné knihy o železnici. Poslední vydanou knihou je kniha „Železniční nehody“, ve které jsou uvedeny železniční nehody od roku 1825 až do současnosti. Kapitoly jsou řazeny po 20 letech a je zde uvedeno jaké v té době bylo řízení a zabezpečení železnice, jaké nehody se staly u nás a jaké nehody se staly ve světě. Kniha ukazuje, že příčiny nehod se prakticky opakují, je to nepozornost strojvedoucího, chyba dopravního zaměstnance, závady na hnacím vozidle, na připojených vozech, závady na infrastruktuře, vlivy počasí a přírodní katastrofy.

V současné době dokončují novou knihu „Putování po pražských nádražích“, která vyjde v listopadu letošního roku.

Oba autoři jsou členy ČZS FISAIC skupiny Literáti a Výtvarníci. Na ústředí OSŽ v Praze se dne 17. května konal křest knihy „Železniční nehody“. Kmotrou knihy byla výkonná tajemnice Českého zemského svazu FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.