V průběhu prvního víkendu měsíce dubna proběhl v České Třebové soutěžní seminář skupiny film a video ČZS FISAIC.

Do soutěže bylo řádně přihlášeno 23 soutěžních filmů. Po jejich shlédnutí odborná porota ve složení Mgr. Ladislav Munk (předseda poroty), Petr Chmela (vedoucí skupiny) a Eduard Pech (člen mezinárodní TK pro film a video FISAIC) vybrala do kolekce ČZS FISAIC pro 29. mezinárodní soutěž FISAIC v Salzuflenu v Německu (září 2022) celkem 19 filmů různých žánrů, v celkové promítací délce 78 min. (maximální délka soutěžní kolekce nesmí přesáhnout 120 min.).

Lektor Mgr. Ladislav Munk, profesionální režisér, provedl podrobný rozbor všech vybraných filmů a doporučil provedení drobných úprav, které rozebíral s jednotlivými autory. Také našim filmařům do budoucna doporučil, aby bylo natáčeno víc filmů s železniční tématikou.

V národní soutěži ČZSFISAIC byly vybrány 4 nejlepší přihlášené filmy, jejichž autoři obdrželi diplomy a drobné věcné dárky. 1. místo Danuše Kubátová, film Bludička, 2. místo Eduard Pech, film Krám, o 3. místo se podělili - Pavel Kubát, film V parku a Ing. Jarmila Šmerhová, film Na ulici.

Na doporučení poroty bylo ještě uděleno zvláštní ocenění za film Danuše Kubátové, R.I.P. Ivo Laníček.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.