Ve dnech 25. – 27.11.2022 se konala přehlídka česko – slovenské filmové tvorby ve Strečně na Slovensku ,tradičně v SIP ŽSR. Tentokrát byla zaměřena na seznámení s výsledky a na zhodnocení filmů z 29. mezinárodní filmové soutěže FISAIC v Německu, v Bad Salzuflen, která se konala 29.9. – 3.10.2022.

Seminář, pod vedením lektora Mgr. Ladislava Munka, byl zaměřen na odborný rozbor všech  48 filmů z Německa, Belgie, Slovenska a Česka, rozdělených do 7 kategorií. Pro lepší přehled lektor všem rozdal tabulky s filmy, rozdělené dle kategorií a jejich bodové ohodnocení. V první části semináře byly postupně promítnuty všechny filmy, které byly oceněny medailemi. V druhé části byly promítnuty filmy, které dostaly diplom a v třetí části se hodnotily filmy bez ocenění. Lektor ke všem filmům podal podrobný rozbor a srovnal bodové hodnocení odborné poroty i jednotlivých porotců, kteří na soutěži filmy hodnotili. Po každém promítnutém bloku filmů následovala diskuze k jednotlivým filmům.

Na závěr Ing. Soňa Kubincová, prezidentka Slovenského zemského svazu FISAIC, pogratulovala oceněným filmařům a poděkovala všem za účast na semináři. Potom účastníky seznámila se změnou termínu Letní filmové školy ve Strečně v roce 2023, která se bude konat v měsíci květnu. Vedoucí skupiny film a video ČZS FISAIC Petr Chmela poděkoval slovenským filmařům za uspořádání této hodnotné přehlídky filmů a výkonná tajemnice ČZS FISAIC Ing. Jarmila Šmerhová pozvala všechny filmaře na další přehlídku česko – slovenské filmové tvorby FISAIC, která se bude konat v listopadu příštího roku, tentokrát v České Třebové.

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.