Od 6.5. do 11.5. proběhl v Berouně 73. kongres esperantistů železničářů.

Pro účastníky byl připraven bohatý program jak kulturní, tak odborný.

Odborné přednášky přednesené během kongresu se zabývaly různými tématy. Guido Barndenburg věnoval svou přednášku projektu Pangelanton 2025 obnova regionální tratě v Německu, Zlatko Hinšt se věnoval tématu EU a železniční doprava, Marc Cuffez představi lhistorii železniční trati Vennbahn na německo-belgickém pomezí, Lenne Niemannpoté projekt podmořského tunelu Femern mezi Dánskem a Německem. Dále pak Rodica Giuhat přednesla přednášku o modernizaci tratě mezi Bukureští a místním letištěm a Vito Tornillo o hybridních vlacích. Za naši sekci přednášel Ladislav Kovář o trvale udržitelné dopravě a Roman Štěrba v hlavní přednášce představil záměr vysokorychlostních a konvenčních tratí v České republice.

Dále byl odborný program zastoupen jednáním odborných komisí a exkursemi na CDP Praha, návštěvou muzea v Lužné a v rámci po kongresu i návštěvou Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové.

Slavnostního zahájení se zúčastnila celá řada hostí. Za České Dráhy paní Blanka Havelková, za FISAIC pan Vladislav Vokoun, za Správu železnic Roman Štěrba a za ČES paní Libuše Hýblová. Během kongresu nás navštívil předseda OSŽ Martin Malý.

Důležité bylo také projednat vnitřní záležitosti organizace IFEF, především volby jejího vedení. Prezidentkou se stala paní Rodica Todor, tajemníkem pan Vito Tornillo a dalšími členy vedení pak Laurent Vignaud a Ladislav Kovář. Dále bylo rozhodnuto o dalších kongresech, a to 2023 v Antverpách (Belgie) a 2024 v Trenčíně(Slovensko). Rovněž se probíral projekt Verden, který se v rámci ERASMUS + věnuje trvale udržitelné dopravě.

 Každý večer byl připraven kulturní program, kdy v sobotu vystoupily skupiny No problém zpívající esperantem a dixielandová skupina Black Buřiňos. V neděli při slavnostním večeru nám zahrála skupina JEDETO a následoval taneční večer. V pondělí se pak účastníci přemístili do místního kostela, kde se mohli zaposlouchat do varhanního koncertu. Středa pak byla zadána pro lidovou hudbu. Vstoupila skupina Notičky, poté obec Baráčníků předvedla lidové kroje a následovalo vystoupení skupiny TŘEHUSK.

Exkurse během kongresu účastníky zavedly na hrad Křivoklát, do Muzea ČD v Lužné u Rakovníka a do skláren Ruckl v Nižboru.

Kongresu se zúčastnilo 110účastníků z patnácti zemí.

Na organizaci se podílelo Odborové sdružení železničářů.

Děkujeme též ostatním skupinám sdružených v ČZS FISAIC, jmenovitě skupině FILM zastoupené p. D. Kubátovou, skupině FOTO zastoupené p. J. Havlovou a v neposlední řadě skupině JEDETO. Všichni přispěli ke zdárnému průběhu kongresu.

Estimataj gekongresanoj,

La 73-a IFEF kongreso estas pasinteco. Jen ni sendas al vi ligilojn al fotokolekto kaj video-filmoj el la kongreso por via rememoro.

Fotoalbumo:

https://us.zonerama.com/FISAIC1/1000004759?count=22

Video prezentaĵo (3 min):

https://youtu.be/K0asheY8dyc

Video raporto (19 min):

https://youtu.be/ZkXAQu5X68w

Ni deziras al vi agrablan rigardon.

LKK de la 73-a IFK, Beroun, Ĉeĥio

SOUBORY KE STAŽENÍ

FOTOGALERIE

No items found.